Dok se dvoje svađaju…
Dok se dvoje svađaju…

Dok se dvoje svađaju…

Sjedio šakal Šeki na obali rijeke i smišljao kako da nađe sebi večeru, kad ugleda dvije vidre. Borile su se da uhvate veliku debelu ribu. Poslije duge borbe, izvukoše je na obalu i počeše se svađati oko toga kojoj pripada veći dio. Šeki se lagano došeta do njih.

„Posmatrao sam vas obje kako lovite ribu“, reče, „pa ću vam i presuditi kako ćete je podijeliti.“

Vidre pristadoše.

„Tebi glava“, reče Šeki jednoj vidri. „A tebi rep“, reče drugoj. „Sredina neka pripadne sudiji.“

Rekavši to, uze sebi najveći dio ribe i ode kući da večera.

 

Izvor: Duncan Crosbie, Najljepše basne za djecu, TKD Šahinpašić, Sarajevo, 2010, str. 115.