Dopunjaljka
Dopunjaljka

Dopunjaljka

Čitamo, razmišljamo i dopunjavamo!

LJETI PČELA

PRAVI M_ _.

ZIMI SVUDA

SAMO L_ _.

A TAKAV JE

VALJDA R_ _.

(M. Šantek)

Završili ste dopunjaljku? Bravo! A sad je lijepo prepišite!