Drugi stub islama
Drugi stub islama

Drugi stub islama

Drugi stub islama je salat (namaz). Muhammed, a.s., je rekao: „Namaz je glavni stub vjere islama. Ko ga održava, taj održava i vjeru, a ko ga ne održava, taj ruši vjeru.“

Nakon izgovaranja šehadeta, dužnost je svakog muslimana i muslimanke da nauče klanjati namaz. Namaz je molitva kojom se muslimani mole Allahu i s kojom održavaju vezu sa Allahom, dž.š.

Muslimani su dužni svaki dan klanjati pet obaveznih, propisanih namaza. Namaz je naređen u mekkanskom periodu objave, kada je Poslanik, a.s., bio na Miradžu. Prvi obavezni namaz koji je Allahov Poslanik, a.s., klanjao bio je podne-namaz.

Ko klanja pet obaveznih namaza, imat će nagradu kao da izvršava pedeset obaveznih namaza. Pet obaveznih, dnevnih namaza su:

– sabah (salatul-fedžr)

– podne (salatuz-zuhr)

– ikindija (salatul-‘asr)

– akšam (salatul-magrib)

– jacija (salatul-‘iša)

Osim ovih dnevnih namaza muslimani su dužni da klanjaju i džumu-namaz svakog petka i dva bajram-namaza godišnje.

 

Izvor: Fikret Arnaut, Novi ilmihal, DžematSabur e.V. Minhen, Minhen, 2004, str. 23.