Društveni učinci udjeljivanja
Društveni učinci udjeljivanja

Društveni učinci udjeljivanja

Udjeljivanje potrebitim ljudima i dobročinstvo prema siromašnim jača bratsku sponu među članovima društva, među ljudima širi ljubav i blagost i sprječava međusobnu zlobu i osvetu.

Veliki broj društvenih teškoća, kriminal, zločin i krađa posljedica je diskriminacije u društvu i klasnih razlika među članovima zajednice.
Briga o onima koji imaju potrebe i pomoć nemoćnima kod njih gasi vatru srdžbe i vrele plamenove, pa im čak i pomaže da aktivno i dostojanstveno učestvuju u razvoju i izgradnji društva.

Udjeljivanje na Božijem putu, pored uspostavljanja unutrašnje sigurnosti, također sprječava prodor neprijatelja i društveni krah, jer jedan od primjera udjeljivanja jeste pripremanje naoružanja i vojne opreme, kao što kaže Uzvišeni Bog:
“I imetak na Allahovom putu žrtvujte, i sami sebe u propast ne dovodite, i dobro činite, Allah zaista voli one koji dobra djela čine.”

Ovaj časni ajet pojašnjava jednu opću i sveobuhvatnu naredbu, koja ima uticaj na društvenu sigurnost i razvoj ljudskih vrlina.

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012.