Endivija
Endivija

Endivija


Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Endivija[1] je prvak biljaka.”[2]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Jedite endiviju, jer nema niti jednoga jutra, a da se na nju ne spusti jedna kap iz Dženneta, pa kada je budete jeli nemojte je otresati.”[3]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Kako je divna biljka endivija! Ne postoji niti jedan list, a da na njemu nije jedna kap iz Dženneta, pa je jedite i nemojte je otresati prilikom uzimanja. Moj otac, mir s njim, nam je branio da je otresamo kada bismo je jeli.”[4]

“Ko zaspe dok mu se u stomaku nalazi sedam komada endivije, bit će zaštićen od kolika tokom te noći, ako Bog da.”[5]

“Drži se endivije, jer ona, zaista, povećava spermu i dijete čini ljepšim. Ona je vruća i mehka i povećava rađanje muške djece.”[6]

“Ko želi da mu se uveća količina sperme i umnože djeca, neka stalno jede endiviju.”[7]

El-Kafi – prenosi se od Muhammeda ibn El-Fajda: “Ručao sam sa Imamom Sadikom, mir s njim, a na sofri je bila zelen, a sa nama se nalazio jedan starac koji je stalno izbjegavao endiviju. Imam Sadik, mir s njim, reče: ‘Što se tiče vas, vi smatrate da je priroda endivija hladna, a nije tako, nego je njena priroda umjerena. Njena odlika i prednost nad ostalim biljkama je kao naša odlika (Ehli-bejta) i prednost nad ostalim ljudima.’”[8]

Imam Rida, mir s njim, je rekao:

“Endivija je lijek za hiljadu bolesti, nema niti jedne bolesti u utrobi čovjeka, a da je endivija ne suzbija.”[9]

 

Izvor: Muhammed Muhammedi Rejšahri, Enciklopedija islamskih predaja iz medicine, sv. 4, (prevod s arapskog: Aldin Mustafić), Fondacija “Baština duhovnosti”, Mostar, 2015, str. 312.

[1] Postoje dvije vrste endivije (cikorije) /bot. Cichorium intybus/ i to divlja i vrtna endivija. Također, postoje dvije vrste vrtne endivije: ona sa širokim listim i uskim listom. (El-Qānūnu fiṭ-ṭibbi, str. 68)

[2] El-Meḥāsin, sv. 2, str. 313, hadis 2049, prenesen od Misʻadeta ibn Zijāda, koji ga prenosi od Imama Sadika, a on od svog oca, mir s njima; El-Kāfī, sv. 6, str. 363, hadis 5, prenesen od Zijāda, koji ga prenosi od Imama Sadika, mir s njim; El-Biḥār, sv. 66, str. 208, hadis 16.

[3] El-Kāfī, sv. 6, str. 363, hadis 8, prenesen od Ebū Beṣīra; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 311, hadis 2037, prenesen od Mus̱ennāa ibn Zijāda, a obje ove predaje su od Imama Sadika, mir s njim; El-H̱iṣāl, str. 636, hadis 10, prenesen od Ebū Beṣīra i Muḥammeda ibn Muslima; Ibnā Bisṭām, Ṭibbu-l-eʼimmeti, str. 137, prenesen od Muḥammeda ibn ebī Zejnebe, a obje ove predaje su od Imama Sadika, od njegovih očeva, mir s njima; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 384, hadis 1290, a sve ove predaje su slične navedenom hadisu; El-Biḥār, sv. 66, str. 207, hadis 6.

[4] El-Kāfī, sv. 6, str. 363, hadis 4; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 311, hadis 2040, a obje ove predaje prenose se od Es-Sukūnijja; El-Biḥār, sv. 66, str. 207, hadis 9.

[5] El-Kāfī, sv. 6, str. 362, hadis 1; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 313, hadis 2048, a u ovoj predaji stoji “listova”, umjesto “komada”; El-Biḥār, sv. 66, str. 208, hadis 15.

[6] El-Kāfī, sv. 6, str. 363, hadis 6; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 313, hadis 2047; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 385, hadis 1295; Ibnā Bisṭām, Ṭibbu-l-eʼimmeti, str. 130, a u njemu stoji “poboljšava boju”; El-Biḥār, sv. 104, str. 83, hadis 38.

[7] El-Kāfī, sv. 6, str. 362, hadis 2, prenesen od Sufjāna ibn Es-Semṭa; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 312, hadis 2042, prenesen od Imama Ridaa, mir s njim; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 384, hadis 1290, a u ovoj predaji stoji: “onda neka mnogo…” umjesto “onda neka stalno”, a u ove dvije predaje stoji “njegov imetak” umjesto: “njegova voda – tj. sperma”; El-Biḥār, sv. 66, str. 207, hadis 10.

[8] El-Kāfī, sv. 6, str. 363, hadis 7; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 313, hadis 2050; El-Biḥār, sv. 66, str. 208, hadis 17.

[9] El-Kāfī, sv. 6, str. 363, hadis 9, prenesen od Muḥammeda ibn Ismāʻīla; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 385, hadis 1294; El-Biḥār, sv. 66, str. 209, hadis 23.