Glad
Glad

Glad

Rekao je imam Sadik, mir s njim:

“Sin Ademov treba jesti toliko da kičmu ispravi, pa kada neko od vas jede, neka trećinu trbuha odredi za hranu, trećinu za piće i trećinu za disanje, a nemojte se gojiti kao što se svinje goje za klanje!”[1]

U Biharu se iz Mehasina prenosi sljedeće:

“Isa sin Merjemin, mir s njim, obraćao se sinovima Israilovim: ‘O sinovi Israilovi, nemojte jesti sve dok ne ogladnite, a kada ogladnite, jedite, ali nemojte jesti do sitosti, jer kada ste siti, zaista vaši vratovi i vaši bokovi debeli postanu i vi zaboravite svoga Gospodara.’”[2]

Upitao je imam Ali, mir s njim, imama Hasana, mir s njim:

“Hoćeš li da te uputim na četiri odlike zbog kojih ti neće trebati liječnik?” On odgovori: “Da.” Imam Ali, mir s njim, reče: “Jedi samo onda kada si gladan, prestani s jelom dok još imaš želju da jedeš, dobro sažvači hranu i kada pođeš na spavanje, obavi nuždu. Ako ovo primijeniš, neće ti trebati liječnik.”[3]

 

Izvor: Ali Se‘adet Perver, Tajne s Miradža, svezak 1, s arapskog preveli Ensar Karaman i Akbaš Lutfi, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012, str. 213-214.[1] Biharu-l-envar, sv. 63, str. 335, predaja 19.

[2] Isto, str. 337, predaja 30.

[3] Vesailu-š-ši‘a, sv. 16, str. 409, predaja 8.