Govor koji je utišao svijet na 6 minuta
Govor koji je utišao svijet na 6 minuta

Govor koji je utišao svijet na 6 minuta


Dvanaestogodišnja djevojčica Severn Suzuki govori na Konferenciji UN-a za okoliš i razvoj, Rio de Janeiro, 1992. godine. Njene riječi, iako izgovorene prije više od dvadeset godina, nažalost, jednako su aktuelne i danas.