Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Fedžr, El-Beled)
Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Fedžr, El-Beled)

Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Fedžr, El-Beled)

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

Kur'an će doći svome učaču na Sudnjem Danu i upitati: „Da li me prepoznaješ? Ja sam onaj zbog koga si ustajao noću, a danju bio žedan.“ Potom će mu se u desnu ruku dati vlast, a u lijevu vječnost, a na glavu će mu se staviti kruna dostojanstva, a njegovi roditelji će biti ogrnuti plaštom čija ljepota nadmašuje dunjaluk i sve što je na njemu. Oni će reći: „Gospodaru, kako smo ovo zaslužili?“ Biće im rečeno: „Tako što ste svoje dijete podučili Kur'anu.“

(Taberani)