Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Qari‛a, Et-Tekāsur)
Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Qari‛a, Et-Tekāsur)

Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Qari‛a, Et-Tekāsur)

Odgajajte svoju djecu u znaku ova tri svojstva:

– da vole Poslanika,

– da vole njegovu porodicu i

– da uče Kur'an.

Odista, oni koji znaju Kur'an (napamet) i vladaju se po njemu, biće pod Allahovom zaštitom – sa Njegovim poslanicima i odabranim robovima – onog dana kada osim Njegove neće biti druge zaštite.

(Dejlemi od h. Alija, r.a.)