Hidžretski i gregorijanski kalendar
Hidžretski i gregorijanski kalendar

Hidžretski i gregorijanski kalendar

Autor: Esad Bajić

A oni su ostali u pećini svojoj tri stotine i još devet godina.

(Kur'an, XVIII:25 – prijevod: Korkut)

I ostali su u pećini svojoj tri stotine godina i dodali devet.

(Kur'an, XVIII:25 – prijevod: Mlivo)

U ovom kur'anskom ajetu, kada se govori o drugovima iz pećine, kaže se da su u pećini ostali tri stotine i još devet godina (prijevod B. Korkuta) ili ‘tri stotine godina i dodali devet’ ( u prijevodu M. Mlive).

Većina savremenih tumača Kur'ana misli da se ovaj dodatak  ‘i još devet godina’ odnosi na hidžretski (lunarni kalendar). Jer kao što znamo lunarni mjesec iznosi 29 dana 12 sati i 44 minute tj. godina traje 354,367 dana dok sunčeva godina traje 365.242199 dana. Znači, lunarna godina se podudara sa solarnom u istoj tački svakih 33,5 godina. Kada uzmemo u obzir 300 solarnih godina nije teško utvrditi da to iznosi 309 lunarnih godina. Znači, kur'anski ajet daje broj godina i po jednom i po drugom računanju vremena.

Isti primjer imamo i u navođenju godina života Nuha u Kur'anu gdje se kaže da je živio ‘hiljadu manje pedeset godina’. Kad se obračuna vidi se da je živio 1000 lunarnih ili 950 solarnih godina.

Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao hiljadu, manje pedeset, godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali.

(Kur'an, XXIX:14.)

 

Izvor: Esad Bajić, Kur'anski izazov znanosti, Medžlis IZ-e Konjic, Konjic, 2003.