I can – Ja mogu
I can – Ja mogu

I can – Ja mogu

Govorni engleski – lekcija 16.

Naučimo govoriti engleski jezik uz pomoć simpatičnog crtanog lika po imenu Gogo!

Can you see?

Možeš (možete) li vidjeti?

Can you read?

Možeš (možete) li čitati?

Can you swim?

Možeš (možete) li plivati?

Can you fly?

Možeš (možete) li letjeti?

Yes, I can.

No, I can't.

Da, mogu.

Ne, ne mogu.

 

I can dance.

Mogu plesati.

I can sing.

Mogu pjevati.

I can swim.

Mogu plivati.

I can catch.

Mogu hvatati.

I can climb.

Mogu se penjati.

I can read.

Mogu čitati.

I can fly. 

Mogu letjeti.

I can eat.

Mogu jesti.

 

What can he do?

Šta on može?

Can he sing?

Može li pjevati?

Can he read?

Može li čitati?

Yes, he can.

No, he can't.

Da, može.

Ne, ne može.

 

He can dance.

On može plesati.

He can catch.

On može hvatati.

He can climb.

On se može penjati.

He can fly. 

On može letjeti.

He can't sing.

On ne može pjevati.

He can't act.

On ne može glumiti.

 

Let's dance.

Hajde da plešemo.

Let's climb.

Hajde da se penjemo.