Istinski vjernik
Istinski vjernik

Istinski vjernik

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Ko pomaže siromašne i pravičan je prema ljudima, on je istinski vjernik.

(El-Hisal)