Kur'an
Kur'an

Kur'an

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

Kur'an je jasno svjetlo, mudra opomena i pravi put.

(Bejheki)