Kako steći ljubav
Kako steći ljubav

Kako steći ljubav

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

Ne budi pohlepan za ovim svijetom pa će te Allah voljeti; i ne žudi za onim što je u rukama drugih, pa će te svijet voljeti.

(Ibn Madže)