Volite djecu
Volite djecu

Volite djecu

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Volite djecu i budite milostivi prema njima!

(El-Kafi)