Kako učiniti svijet boljim
Kako učiniti svijet boljim

Kako učiniti svijet boljim


Šetao jednom starac plažom sa svojim unukom. Svaku zvijezdu na koju bi naišli, dječak bi podigao i bacio u okean.

„Ako ih ostavim“, kazao je, „osušit će se i uginuti. Ja spašavam njihove živote.“

Starac je odgovorio: „Ali plaža je miljama duga, i na njoj su milioni zvijezda. To što ti radiš, ne znači ništa.“

Dječak je pogledao zvijezdu u svojoj ruci, bacio je u vodu i odgovorio: „Ovoj znači.“

 

Izvor: Bonnie Miller, Kako ostvariti uspješan kontak sa učenicima, Sarajevska tribina, Sarajevo, 2001., str. 51.