Ko najviše zaslužuje ljubav i pažnju?
Ko najviše zaslužuje ljubav i pažnju?

Ko najviše zaslužuje ljubav i pažnju?

„Ko najviše zaslužuje moju ljubav i pažnju?“, upita čovjek Poslanika, s.a.v.s.

Poslanik, s.a.v.s., mu odgovori: „Tvoja majka.“

Čovjek upita: „A ko onda?“

Poslanik, s.a.v.s., mu ponovo odgovori: „Tvoja majka.“

Čovjek upita: „A potom?”

Poslanik, s.a.v.s., je insistirao: „Tvoja majka.“

A čovjek upita: „Ko zatim?“

Poslanik, s.a.v.s. odgovori: „Tvoj otac.“

(Buharija i Muslim)

Ovaj hadis ne govori da je majka tri puta vrijednija od oca, nego je to Poslanik, s.a.v.s., rekao tri puta kako bismo mi razumjeli da je majka na visokom mjestu i da ona zaslužuje tvoju ljubav i pažnju više nego iko drugi. Trebamo obradovati naše majke pažnjom, poklonima i posjetama, a i otac je isto toliko važan!

„Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni ćete se svi vratiti.“ (Kur’an, XXXI:14)

„Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji trideset mjeseci…“ (Kur’an, XLVI:15)

Vidimo da se oba roditelja trebaju poštovati i jednako im dobročinstvo činiti, ali majka je posebna jer ona nosi dijete devet mjeseci. Teško je ljudima da to shvate, ali Allah za to ima razumijevanje.

U trideset drugom ajetu sure Merjem vidimo da je Isa, a.s., rekao o svojoj majci:

„… i da majci svojoj budem dobar, a neće mi (moj Gospodar) dopustiti da budem drzak i nepristojan.“ (Kur’an, XIX:32)

Međutim, Poslanik, s.a.v.s., nije imao priliku da bude u društvu svojih roditelja jer mu je otac umro prije nego što se rodio a majka nedugo nakon toga. U Poslanikovom životopisu se navodi da je Poslanik, s.a.v.s., stajao, bez riječi, plačući, pored majčinog kabura sa ashabima koji su također tada plakali.