Ljubav prema ljudima
Ljubav prema ljudima

Ljubav prema ljudima

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.

(Taberani)