Plemenita ćud
Plemenita ćud

Plemenita ćud

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Zaista sam ja poslan da upotpunim plemenitu ćud.

(Kenzu-l-‘ummal)