Malo zabave s poslovicama
Malo zabave s poslovicama

Malo zabave s poslovicama

Svakoj poslovici/stihu u “pjesmi” koja slijedi nedostaje završna riječ. (Sve te riječi su u zagradi ispod pjesme.) Crte dopuni riječima koje nedostaju, tako da poslovice sačuvaju smisao, a stihovi rimu.

Pokornu glavu sablja ne ___________.

Ko se boji vrabaca, nek ne sije ___________.

Okolo bliže, a prečicom ___________.

I vuk sit i ovce na ___________.

Ko će od čuvara ___________.

Vuk dlaku mijenja, ćud ___________.

Kad si u kolu, valja ___________.

Ko visoko leti, nisko ___________.

Ne traži hljeba preko ___________.

Od mača gine ko se mača ___________.

Junakova majka prva ___________.

Jedna lasta ne čini ___________.

Ko traži veće, izgubi iz ___________.

Umiljato jagnje dvije ovce ___________.

Gdje je sreće, tu je i ___________.

Koga zmija ujede, guštera se ___________.

Triput mjeri jednom ___________.

Laži, maži, pa se kruhom ___________.

Nemoj pa se ne boj. Ispeci pa ___________.

Bolje vrabac u ruci nego golub na ___________.

(nesreće, boji, hrani, siječe, reci, proju, grani, sijeci, sačuvati, doji, vreće, proljeća, zaplače, nikada, igrati, laća, pogače, pada, broju, preče)

 

Izvor: citanka.ba