Moj Gospodar
Moj Gospodar

Moj Gospodar

Izvođač: Omar Esa


O Gospodaru moj!

Ako sam odvojen od Tebe bit ću izgubljen.

Jedina želja moga srca je da me nikad ne napustiš.

Razmišljanje o Tvojoj ljubavi daje mome srcu smiraj.

Svaki moj uzdah nosi Tvoje ime.

Ljubav, ljubav, ljubav…

O Allahu, volim Te!