Naređivanje činjenja dobra a odvraćanje od činjenja zla
Naređivanje činjenja dobra a odvraćanje od činjenja zla

Naređivanje činjenja dobra a odvraćanje od činjenja zla

I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati, oni će šta žele postići.[1]

Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali većinom su nevjernici.[2]

A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju.[3]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Ko naređuje dobro, a odvraća od zla, namjesnik je Božiji na Zemlji i halifa Poslanikov.”[4]

“Mrzak je Bogu slabi vjernik koji nema vjere.” Upitaše ga: “Koji vjernik nema vjere?” Poslanik reče: “Onaj koji ne sprječava činjenje loših djela.”[5]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Naređivanje dobra, odvraćanje od zla i očuvanje Božijih granica oslonci su vjerozakona.”[6]

“Sva dobra djela, pa čak i borba na putu Božijem, u poređenju s naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla su kao ispljuvak prema dubokom moru.”[7]

“Naređivanje dobra je najbolje ljudsko djelo.”[8]

“Znajte da naređivanje dobra i odvra­ ćanje od zla nisu nikome približili čas smrti niti su mu prekinuli opskrbu.”[9]

Imam Husejn, mir s njim, je govorio: “Nije dozvoljeno oku, koje vjeruje da gleda neposlušnost Allahu, a da to stanje ne promijeni prije negoli trepne.”[10]

Imam Bakir, mir s njim, je rekao:

“Zaista je naređivanje dobra i odvraćanje od zla put vjerovjesnika i staza dobročinitelja, velika odredba pomoću koje se uspostavljaju ostali farzovi, osiguravaju putevi, stiče halal zarada, odvraća nepravda, izgrađuje zemlja, ostvaruje pravo kod neprijatelja ili mu se sveti te uređuju poslovi.”[11]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 3, (sa arapskog preveo: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 99.[1] Ali ‘Imran, 104.

[2] Ali ‘Imran, 110.

[3] Et-Tevbe, 71.

[4] Mustedreku-l-vesail, 12/179/13817.

[5] El-Kafi, 5/59/15.

[6] Gureru-l-hikem, 6817.

[7] Nehdžu-l-belaga, mudrost 374.

[8] Gureru-l-hikem, 1977.

[9] El-Kafi, 5/57/6.

[10] Tenbihu-l-havatir, 2/179.

[11] El-Kafi, 5/56/1.