Nasilnik i potlačeni
Nasilnik i potlačeni

Nasilnik i potlačeni

Enes, r.a., veli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Pomozi svome bratu nasilniku i potlačenom.“ Neki čovjek reče: „O Allahov Poslaniče, pomoći ću potlačenom, ali zašto i nasilniku, kako da njemu pomognem?!“ „Odvrati ga i spriječi da ne čini nasilje i na taj način ćeš mu pomoći“, odgovori Poslanik, a.s.[1]

Savjeti i upute:

Vjernik je vjerniku poput građevine u kojoj svaki dio učvršćuje drugi i poput jednog tijela su – ako se jedan organ ozlijedi, bol će zahvatiti kompletno tijelo, nakon čega će imati temperaturu i nesanicu. Musliman je musliman brat, neće mu učiniti nasilje niti će ga iznevjeriti. Kada bi se muslimani držali ovoga, svi bi bili sretni i njihovo bi se stanje poboljšalo.

U predislamsko doba (džahilijjet) ljudi su žurno pomagali jedni druge iz plemenske solidarnosti i krvne vezanosti. Svaki pojedinac je pomagao isključivo svoje pleme i obitelji, ne gledajući pri tome ko je nasilnik, a ko potlačen i zbog toga je mnogo krvi proliveno. Međutim, kada je islam došao, poništio je tu pristranost, a uveo temelj islamskog bratstva o čemu nam i ovaj hadis govori. Allahov je Poslanik, a.s., započeo ovaj hadis riječima: „Pomozi svome bratu nasilniku i potlačenom“, kako bi podsjetio muslimane na ono što su radili u predislamsko doba, kako bi im što više privukao pažnju i postigao željeni cilj.[2]

Zbog toga je jedan od pristunih upitao: „O Allahov Poslaniče, pomoći ću potlačenom, ali nasilniku, kako njemu pomognem?!“

I ovdje dolazi poslanički mudri odgovor u kojem pojašnjava veoma važnu stvar u ovoj časnoj vjeri u kojoj je Allah poništio sve predislamske pristrasne i slijepe običaje. Stoga musliman ne smije biti ravnodušan, ne smije dopustiti nasilje niti smije dopustiti svom bratu muslimanu da bude povod nasilju. On mu mora pomoći i uputiti ga da ne čini nasilje i da pomaže onima koji su potlačeni.

U ovom hadisu je i skrivena naznaka – onaj koji čini drugima nasilje ustvari ga čini prvenstveno sebi i stat će, u teškim momentima, ispred Gospodara na dan polaganja računa. Također, on mora svoj nefs usmjeriti i usredotočiti ka dobru jer je upravo njegov nefs nanosio zulum drugima pa to mora spriječiti prije nego što bude kažnjen na Sudnjem danu kada mu niko ne mogne pomoći – kao što je to Uzvišeni rekao: A nasilnicima neće niko pomoći.[3]

Također i prije nego što ga pogodi i stigne dova potlačenog – kao što je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Trojici se dova neće odbiti…“ i od njih je spomenuo: „i dova potlačenog. Allah će je uzdići iznad oblaka i nebeska će joj vrata otvoriti, a Gospodar će reći: ‘Tako mi Moje snage i slave, pomoći ću ti pa makar naknadno.'“[4]

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Biseri Vjerovjesnikovih uputa, priručnik za IV razred medrese, El-Kalem, 2012, str. 51-52.[1] Bilježi ga El-Buhari, br. 2321. i br. 6552.

[2] Fethu-l-Bari, 5/98

[3] El-Hadždž, 71.

[4] Bilježi ga Imam Ahmed, 2/445 i Et-Tirmizi, br. 3598 koji ga ocjenjuje kao dobar. Pogledaj djelo Es-Silsiletu-l-ehadisi-s-sahiha, br. 870.