Neposlušne stvari
Neposlušne stvari

Neposlušne stvari

“Uh, ma što je s mojim čarapama?
Jesi li ih gdje vidjela, mama?”

“Da, vidjela sam jednu bijelu vranu,
Gdje ih nazuva jutros na tavanu!”

“Olovčica mi je sinoć ovdje bila,
A sad je nema. Gdje se samo skrila?”

“Ah, da sjećam se:
Mačak je svom pokojnom djedu
Pisao pismo.
A gdje ju je metnuo
to vidjeli nismo!”

“Šal sam ovdje negdje ostavio,
Reci, mama, gdje bi on sad bio?”

“Jutros prođoše dva šarena zeca
Kažu, treba im za put do Mjeseca!”

 

GRIGOR VITEZ