O sretniče
O sretniče

O sretniče

O sretniče, sretno je srce koje vidi svoju bruku.

Ko govori o tuđoj sramoti, sebi je tu sramotu kupio.

 

Jedna polovica čovjeka može imati mane,

a druga polovica je iz gajba.

 

Na svojih deset rana treba stavljati mehlem,

najpreče ti je da svoje rane liječiš mehlemom.

 

Uvidjeti svoju sramotu je najbolji mehlem za tu ranu,

kada je vidimo na drugom čovjeku kažemo „Smiluj mu se“.

 

Ne budi siguran u sebe da si savršen i bez mana,

jer može se desiti da se smrad sramote koju otkrivaš čuje o tebi.

 

(Mevlana, Mesnevija II)