Obaveza lijepog ophođenja muža prema svojoj ženi
Obaveza lijepog ophođenja muža prema svojoj ženi

Obaveza lijepog ophođenja muža prema svojoj ženi


Ne može se ostvariti porodična sreća i njen spokoj, niti supružnici mogu uživati u atmosferi ljubavi i milosti osim ako se pridržavaju imanskih i moralnih vrijednosti kojima poziva jasan Allahov program u lijepom ophođenju, poštivanju propisanih prava i kićenju moralnim vrijednostima.

Kada džahilijetska uređenja zapostave ove imanske i moralne vrijednosti u svom porodičnom uređenju, njeni članovi tumaraju u tminama zlobe, svađe, mržnje i nestaje blagodat smiraja, mira i samilosti.

Poziv islama ka lijepom ophođenju

Allah, dž.š., poziva Svoje robove na obaveznost lijepog ophođenja prema svojim ženama pa makar doživjeli od njih ono što im je mrsko. Uzvišeni u Kur'anu kaže:

O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate, s namjerom da nešto od onog što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.[1]

Ibn Kesir objašnjava značenje ovog ajeta pa kaže: „Allah vam je naredio da se lijepo ophodite prema njima, odnosno, da im se lijepo obraćate i da lijepo postupate prema njima, koliko god možete. Kako volite da se one ponašaju prema vama, tako se vi ponašajte prema njima.“[2]

Sejjid Kutb, potvrđujući važnost akide u ostvarivanju lijepog ophođenja, kaže:

„Akida, odnosno vjerovanje samo uzdiže duše ljudi i povećava pažnju, uzdiže ljudski život iznad životinjske ćudi, pohlepe trgovca i gluposti besposlenog.“[3]

Također Allahov Poslanik, s.a.v.s., savjetuje ljude da lijepo postupaju sa svojim ženama, da im dobročinstvo čine, da štite njihova prava i čine im dobro.

Od Sulejmana ibn Amra ibn Ahvesa se prenosi da je rekao: „Pričao mi je otac da je bio na Oprosnom hadžu sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., koji je nakon zahvale i veličanja Allaha, dž.š., rekao:

Preporučujem vam dobročinstvo prema ženama. One su udate za vas i osim toga ništa kod njih ne posjedujete, osim ako učine jasan razvrat. Ukoliko to učine, u postelji ih napustite i udarite ih slabim udarcem pa ako se ne pokore, ostavite ih. Vi imate pravo kod svojih žena kao što one imaju pravo kod vas. Što se tiče vašeg prava, one ne smiju dovoditi onoga koga vi mrzite niti mu dozvoliti ulazak u kuću, a njihovo pravo je da ih lijepo hranite i odijevate.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je odredio mjeru odlikovanosti među ljudima u lijepom bračnom ophođenju. Od Abdullaha ibn Amra, r.a., se prenosi da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: Najbolji među vama je onaj koji je najbolji prema svojoj ženi.“[5]

 

Izvor: Ahmed Hasan Karzun, Osobitosti uređenja muslimanske porodice, Es-Sunne, s.a., str. 105-107.

[1] En-Nisa, 19.

[2] Ibn-Kesir, 467/1.

[3] U okrilju Kur'ana, 606/1.

[4] Tirmizi, 467/3, br. 1163.

[5] Ibn Madže, 636/1, br. 1978.