Obračunavanje sa samim sobom
Obračunavanje sa samim sobom

Obračunavanje sa samim sobom

U predajama je posvećena posebna pažnja obračunavanju sa samim sobom, a u ovom slučaju bit će dovoljno navesti sljedeća dva primjera:

Božiji Poslanik, s.a.v.a., u jednoj od svojih oporuka Ebu Zerru Gaffariju je rekao:

“O Ebu Zerre! Svedi račun sa samim sobom prije negoli ti račun bude sveden, jer će ti to sutra olakšati polaganje računa. I procijeni sam sebe prije nego budeš procijenjen i pripremi se za Izlaganje veliko na Dan kada će sve izloženo biti i pred Bogom ništa skriveno neće ostati… O Ebu Zerre! Čovjek neće biti bogobojazan sve dok ne svede račun sa samim sobom strožije nego što ortak svodi račun sa ortakom svojim, da bi znao odakle mu je jelo, odakle mu je piće, a odakle mu je odjeća: da li su stečeni na dozvoljen ili nedozvoljen način? O Ebu Zerre! Za onoga kome nije važno odakle je imetak stekao, neće biti važno ni Bogu kuda će ga u Vatru uvesti.”[1]

Časni Poslanik, s.a.v.a., u drugoj predaji kaže:

“Svedite račun sa sobom prije negoli vam račun sveden bude, procijenite sami sebe prije negoli procijenjeni budete i pripremite se za Izlaganje veliko.”[2]

 

Izvor: Muhammed Reza Mahdevi Kani, Koraci ka samoizgradnji, svezak 2, (preveli s perzijskog Elvir Musić, Samed Jelešković, Refik Razić), Fondacija “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2012, str. 37.[1] Vesa’ilu-l-ši‘a, sv. 11, str. 379, Abvabu džihadi nafs va ma junasibuhu, hadis 7.

[2] Muhasebetu-l-nefs, str. 13.