Od djece možemo puno naučiti
Od djece možemo puno naučiti

Od djece možemo puno naučiti


Vi, veliki, poslušajte jednom djecu!

Predugo ste slušali stručnjake i funkcionere,

direktore i generale.

Predugo ste vjerovali u imetak i moć,

u napredak i oružje.

Sve se mijenja kad pogledamo djecu,

jer dijete otkriva ono što nas svijet sili da zaboravimo:

čudo svega što živi.

 

Vi, veliki,

poprimite dječje oči

da biste život vidjeli drukčije.

Poprimite dječji san za izgubljenim rajem.

Poprimite dječji smiješak

i njegovu radost zbog malih stvari.

Poprimite dječje srce

da vjerujete u ljudsku ljubav.

 

Nasmiješ li se djeci

ona uzvrate osmijehom.

Nasmiješ li se velikima, pitaju se:

Zašto se ovaj smije?

 

Phil Bosmans