Odnos prema komšijama
Odnos prema komšijama

Odnos prema komšijama

Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu.

(Kur'an, En-Nisa:36)

Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao je:

Džibril mi je toliko preporučivao da pazim na komšiju, da sam pomislio da će ga uvrstiti među nasljednike.    (Muslim)

Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ne uznemirava svoga komšiju.  (Buharija)