Oprosti bratu svome!
Oprosti bratu svome!

Oprosti bratu svome!


Nikad ne zaboravi na tri moćna izvora pomoći koja su ti uvijek dostupna: ljubav, molitva i oproštaj.     

Enes b. Malik, r.a., veli: „Dok je jednom prilikom Allahov Poslanik, s.a.v.s., sjedio, nasmijao se toliko da su mu se sjekutići ukazali, pa ga je Omer upitao: „Šta te je nasmijalo, Allahov Poslaniče?“

Odgovorio je: „Dva čovjeka od mog ummeta koji kleče pred Allahom. Jedan je od njih rekao: „Gospodaru, vrati mi moje pravo od mog brata koje mi ga je uzeo.“ Allah je rekao: „Šta ćeš sa svojim bratom kada mu od dobrih djela ništa nije ostalo?“ Čovjek je rekao: „Neka uzme od mojih grijeha.“

Potom je Allahov Poslanik zaplakao, a zatim rekao: „To je zaista veličanstven dan. Ljudi će biti u potrebi da im se olakšaju tereti grijeha.“

Allah će onome koji je tražio reći: „Podigni svoj pogled i pogledaj!“ Podignut će pogled i reći će: „Gospodaru, vidim zlatne gradove i dvorce ukrašene biserom. Kojeg poslanika, dobrog ili šehida su oni?“

Reći će: „Onog ko plati cijenu!“ Čovjek će reći: „Ko će je moći platiti?“ Allah će mu reći: „Ti si to u mogućnosti.“ Upitat će: „A čime?“ Reći će: „Oprostom svome bratu.“ Tada će čovjek reći: „Gospodaru, ja sam mu oprostio.“ Allah će reći: „Uzmi ruku svog brata i uvedi ga u Džennet.“

Allahov Poslanik, s.a.v.s., poslije toga je rekao: „Bojte se Allaha i mirite se međusobno, jer će Allah uistinu miriti muslimane.“

(Hadis bilježe Hakim i Bejheki ocjenjujući ga vjerodostojnim.)

Izvor: Hafiz Abdul-Azim ibn Abdul-Kavijj El-Munziri, Et-tergibu vet-terhib, poticaji i upozorenja, Muhtesar Ibn Hadžer el-Askalani, Bookline, Sarajevo, 2004, str. 515. i 516, prevod: dr. Sulejman Topljak