Organska arhitektura
Organska arhitektura

Organska arhitektura


Pojam “organska arhitektura” označava harmonizaciju čovjekovog životnog prostora s prirodom. Harmonija između prirode i čovjeka se postiže kroz dizajn koji je toliko integrisan u okolinu da dijelovi objekta, namještaj i okolina postaju dio jedinstvene međusobno podređene kompozicije.

Veliki doprinos popularnosti organske arhitekture dao je jedan od najpoznatijih američkih arhitekata, Frank Lloyd Wright, za kojeg se smatra da je i uveo termin „organska arhitektura“.

Osnovne smjernice ovom tipu arhitekture dao je dizajner, arhitekt i teoretičar David Pearson, u dokumentu poznatom pod imenom “Gejina povelja”. Pearson je predložio listu pravila kojih bi se svaki arhitekt trebalo držati na polju organske arhitekture. Od dizajna se očekuje da bude inspirisan od prirode, da je samoodrživ, zdrav, ekonomičan i raznolik. Dizajn, svojom jedinstvenošću,  naprosto treba izrastati iz okoliša i pri tome slaviti razigrani mladenački duh, kao i zadovoljiti sociološke, fizičke i duhovne potrebe.

Kao napoznatiji primjer organske arhitekture često se navodi kuća znana kao “Fallingwater” koju je projektirao arhitekt Frank Lloyd Wright za Edgara J. Kauffmana. Objekt je završen 1939. godine, nalazi se u ruralnom dijelu Pennsylvanije, a posebnost građevine je ta što je izgrađena iznad vodopada.

Organska arhitektura pokazuje savremenom svijetu tehnoloških inovacija da je moguće živjeti u skladu s prirodom. Primjer ovog tipa arhitekture je i kuća koju je Steve Areen izgradio na prostranoj farmi manga na Tajlandu. Izgradnja je trajala 6 sedmica i koštala oko 9 hiljada dolara, a u izgradnji su korišteni lokalni materijali. Kako te sve izgleda – pogledajte sami!