Osobe sa kojima se ne treba savjetovati
Osobe sa kojima se ne treba savjetovati

Osobe sa kojima se ne treba savjetovati

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„O Ali, ne savjetuj se sa kukavicom jer ti on ograničava puteve rješenja, ne savjetuj se sa škrticom jer te on sprječava od cilja tvoga. Ne savjetuj se sa pohlepnikom jer ti on uljepšava svoje zlo.“[1]

Imam Ali, mir neka je na njega, je rekao: „Ne savjetuj se s lažljivcem jer je on poput fatamorgane, daleko prikazuje bliskim, a blisko dalekim.“[2]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, sažetak zbirke hadisa, preveo s perzijskog i arapskog: Amar Imamović, Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2007, str. 344.[1] ‘Ileluš-šerai’, 559/1.

[2] Gurerul-hikem, 10351.