Pamćenje hadisa
Pamćenje hadisa

Pamćenje hadisa

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Ko iz mog ummeta upamti četrdeset hadisa od kojih će imati koristi u svojoj vjeri, Allah će ga proživjeti na Sudnjem danu kao fakiha i znalca.                                          

(Biharu-l-envar)