Podarimo proljeće i našim srcima
Podarimo proljeće i našim srcima

Podarimo proljeće i našim srcima

Autor: Esad Bajić

Jedna od kur’anskih uputa i smjernica je ukazivanje na značaj lijepe riječi. Ona nam pomaže da unesemo razdraganost i osjetimo optimizam u našim dušama. Isti je slučaj i sa prijatnim izrazom lica, na koje nam u hadisima ukazuje naš Poslanik, a.s.

Rekao je Džerir bin Abdullah: “Nije me susreo Allahov Poslanik osim sa osmijehom“, što ukazuje na to da je naš Vjerovjesnik, a.s., uvijek bio vedar i nasmiješen.

Radosna vijest i optimizam trebali bi biti odlike djelovanja pripadnika islama

Iako se termini optimizam i pesimizam javljaju u XIX stoljeću oni su kao pogled na život primjetni već od stvaranja prvog čovjeka. Jedan od Ademovih, a.s., sinova iskazuje nadanje da će njegov čin pokornosti Allah, dž.š., primiti, dok drugi prijeti i ubija jer je nezadovoljan postojećim stanjem stvari. I ispričaj im o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kada su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: “Sigurno ću te ubiti!” – “Allah prima samo od onih koji su dobri” – reče onaj. (El-Maide, 27)

Allahov Poslanik – donosilac radosne vijesti, rekao je: “Obveseljujte, a ne rastjerujte, olakšavajte, a ne otežavajte.“ (Buharija i Muslim od Enesa ibn Malika.)

“Kada čujete da čovjek kaže: – Propade svijet; znajte da je on najviše propao.“ (Hadis bilježi imam Muslim, Ebu Davud, Ahmed i Malik)

U svemu što je govorio i radio, Poslanik, a.s., je olakšavao, nije otežavao; obveseljavao je, a nije rastuživao; mirio je, a nije zavađao; sve je bilo smisleno, sadržajno, poticajno i plodonosno.

Allahov Poslanik, je došao sa najvećom radosnom viješću, a to je vjerovanje u Allaha dž.š., muštuluk oprosta, Allahovog zadovoljstva i milosti. Donio je radosnu vijest o Džennetu koji je prostran koliko nebesa i Zemlja. Donio je radosnu vijest da će Allah prihvatiti tevbu onoga ko se pokaje, da će Allah oprostiti onome ko Mu se povrati.  Donio je radosnu vijest da onoga koga zadesi bolest, tegoba, nesreća, briga, tuga, pa čak i ubod trna, Allah će mu to učiniti otkupom za njegove grijehe. Došao je sa veličanstvenom Knjigom i mudrom opomenom donoseći radosnu vijest vjernicima koji čine dobra djela da im pripada divna nagrada i zabranio im očaj: Ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost. (Jusuf, 87)

Zabranio je obeshrabrenost i gubljenje nade: Nadu u milost Gospodara svoga mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli. (El-Hidžr, 56)

Pokudio je tugu: I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. (Ali-Imran, 139)

Otvorio je vrata oprosta za pokajnike: Reci: O, robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv. (Ez-Zumer, 53)

Nakon što je svoje izaslanike poslao u gradove da upoznaju ljude sa islamom rekao je: “Obveseljujte, a ne rastjerujte, olakšavajte, a ne otežavajte.“ (Buhari i Muslim od Enesa ibn Malika.)

Suhejb ibn Sinan, r.a., pripovjeda da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Čudan li je primjer vjernika! U svakoj situaciji on je na dobitku, a takvo stanje nije ni sa kim drugim, nego samo sa vjernikom: ako ga zadesi kakva radost, on zahvaljuje Allahu dž.š., što mu korist donosi, a ako ga pogodi kakvo zlo i šteta, on se strpi i postojano drži, pa mu i to donosi nagradu kod Allaha dž.š.“

Prenosi se od Poslanika, a.s.: “U Džennetu postoji kuća koja se zove  Kuća radosti. U nju neće ući niko, osim onog ko je obradovao siročad.“ (U drugoj predaji: osim onog ko je obradovao djecu.)

Također se prenosi od Poslanika, a.s,: “Svakome ko otkloni brigu vjernika, Allah će od njega udaljiti brige Budućeg svijeta i izvest će ga iz njegovog kabura mirnog srca.“

Svakako da mi danas živimo u teškim vremenima, tako ih oslovljavamo i definišemo, doživljavamo, no i kad kažemo “život je težak“, treba se zapitati u usporedbi s čim je težak?

Smatram da radosne vijesti našeg Poslanika, a sam on je radosna vijest, otklanjaju tegobe iz našeg srca, smiruju ga i podaruju zadovoljstvo budeći nadu i optimizam koji su ukrasi karaktera vjernika.

Sve ove plemenite osobine treba gajiti u sebi, posvećivati im pažnju, trud, njegovati ih da bi dale svoje potpune plodove.

Proljeće je pred nama. Usporedimo se na tren sa našom zemljom koju se pripremamo zasaditi. Ona ima potencijale, ali valja nam uzorati ledinu, valja je izfrezati, valja po oranici  rasuti ono što će dati snagu sjemenu koje treba posaditi u nju, onda ćemo okopavati, ogrtati, pljeviti, vodom po potrebi zalijevati… Tu su i naše voćke kojima je već trebalo ukloniti grane suhe, korjenje okopati da lakše primi hranjiv elemente…

I ko to bude bolje činio, voljom Božijom, usijevi njegovi bit će bolji i kvalitetniji.

Tako je i sa našom unutrašnjosti. Onaj ko je ne obrađuje, ne njeguje, ko je ne ograđuje od upada štetočina, ko ne sadi u nju, ne zalijeva i ne brine o zasađenom sam je sebe osudio da krajem ljeta i početkom jeseni umjesto slatkih plodova korov bere.

Priđimo svojim njivama s bismillom, i dok radimo na svojoj zemlji s nadom u milost Božiju kojom će ona plodove lijepe darovati tako isto ne zapostavljajmo i sebe, sjetimo se da smo i sami od zemlje stvoreni i da nam kao i našoj zemlji treba pažnja, trud, zalaganje, ali da će to kao i naša zemlja, s milošću Božijom plod dati. Proljeće donosi sunce i toplinu, novu priliku nudi pa dopustimo i svojim srcima, dušama proljeće, snagu proljeća, da u nama radosna vijest vjernicima upućena jače pusti korjen svoj i plod svoj ponudi u najljepšem obliku.

Onaj ko nema  nade u Božiju milost, onaj ko se dobru ne nada, onaj ko očekuje da proljeće bude s previše kiše i mrazova kasnih, ljeto suho, ko se ne nada dobru svojih usjeva klonuće s tim crnim mislima i sam sebi snagu oduzet. Vjernik neće dozvoliti da ga crne misli slome i od radosti i nade u milost Gospodara svoga odvrate.

Oplijevimo šejtanska bunjišta u nama da na mjesto korova visibabe, ljubičice i drugo mirisno cvijeće vjere cvijet svoj podari.

Molim Allaha da nam podari svaki hajr u našem radu na našim njivama ovog proljeća i u našem radu sa samim sobom! Da nam našim usjevima i našim srcima podari kiše plodonosne i jesen bogatu! Amin!

 

Izvor: www.medzlis-konjic.com