Poljubac
Poljubac

Poljubac

El-Ġazālī prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Poljubac muslimana njegovom bratu muslimanu je rukovanje.”[1]

Nema nikakve prepreke u tome da se poljubi ruka onoga ko je na uzvišenom položaju u vjeri uzimajući berićet time i iz poštovanja.

Preneseno je od Ibn Omera: „Poljubili smo ruku Allahovog Poslanika, s.a.v.a.”[2]

Od Ka‘ba bin Mālika preneseno je: „Kada sam došao tewbe otišao sam kod Allahovog Vjerovjesnika, s.a.v.a., pa sam mu poljubio ruku.” [3]

Preneseno je da je jedan beduin rekao: „O Allahov Poslaniče, s.a.v.a.! Dozvoli mi da poljubim tvoju glavu i tvoju ruku.” Pa mu je on, s.a.v.a., dao izun (dozvolu), te je beduin to i učinio.[4]

‘Allāme El-Kāšānī navodi riječi koje su prenesene od imama Sadika, mir neka je nad njim: „Zaista vi imate nūr (svjetlost) po kojem se poznajete na dunjaluku u toj mjeri da kad neko od vas sretne svoga brata poljubi ga u mjesto njegovoga nūra na čelu.”[5]

Od imama Sadika, mir neka je nad njim, preneseno je i ovo: „Ne ljubi se glava niti ruka nikoga od vas osim (glava i ruka) Allahovog Poslanika, s.a.v.a., ili onoga kojim se želi Allahov Poslanik, s.a.v.a.”[6]

Od ‘Alijja bin Mezīda, sluge Eṣ-Ṣābirijja, preneseno je: „Ušao sam kod Ebū ‘Abdillāha – imama Sadika, mir neka je nad njim, pa sam mu uzeo ruku i poljubio je, a on je rekao: – Znaš li da zaista to nije uredu da se čini ikome osim Allahovom Vjerovjesniku, s.a.v.a., ili Vjerovjesnikovom weṣijju (oporučitelju).”[7]

Od imama Sadika, mir neka je nad njim, preneseno je: „Poljubac u usta nije ni za koga drugoga osim za ženu i malo dijete.”[8]

Od Ebū El-Hasena – Imama Kazima, mir neka je nad njim, preneseno je: „Ko poljubi rodbinu radi očuvanja rodbinskih veza nema nikakvih zapreka; brat se ljubi u lice, a imam između očiju.”[9]


Izvor: allāme El-Kāšānī, Svijetli put, 3. dio, str. 386-389.

Prevod: Aldin Mustafić[1] Ovaj hadis je zabilježio El-Muḥāmilī u svojoj knjizi El-Emālī i Ed-Dejlemī u El-Firdewsu od Enesa sa sahih senedom kao što je to zabilježeno u knjizi El-Džāmi‘uaġīru.

[2] Ovaj hadis je zabilježio Ebū Dāwūd: 2. dio, str. 644.

[3] Ovaj hadis je zabilježio Ebū Bekr bin El-Muqrā u knjizi Er-Ruhatu fī taqbīlil-jedi  (Dozvola ljubljenja ruke) sa slabim senedom kao što je to zabilježeno u knjizi El-Muġnī. A priču Ka‘ba je zabilježio El-Džezerī u knjizi Usudul-ġābeti: 4. dio, str. 247.

[4] Ovaj hadis je zabilježio El-Hākim iz hadisa od Burejdeta, osim što je on  rekao „tvoje obje noge” umjesto riječi „tvoju ruku”, i rekao je da je sahih  (ispravnog) seneda.

[5] El-Kāfī: 2. dio, str. 185., poglavlje „Ljubljenje”.

[6] Isto.

[7] Isto .

[8] Isto.

[9] Isto.