Polovljenje Mjeseca
Polovljenje Mjeseca

Polovljenje Mjeseca

Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio! (Kur'an, LIV:1.)

U prvom ajetu kur'anske sure Al-Qamar spominje se jedan neobičan događaj koji se zbio za vrijeme poslanika Muhammeda, a.s. O ovom događaju govore i mnogi hadisi s pouzdanim predanjima s kojima se susrećemo i u poznatom tefsiru (tumačenju) Kur'ana od Ibn Kesira.

Od Enesa ibn Malika prenosi se da su stanovnici Meke tražili od Božijeg Poslanika, s.a.v.s., da im pokaže neki dokaz svoga poslanstva, pa im je on pokazao Mjesec kako se polovi na dva dijela, tako da su mogli vidjeti brdo Hira između polovica. (Buharija, Sahih)

Abdullah ibn Omer tumačeći riječi Uzvišenog – Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio – je rekao: To se zbilo u vrijeme Allahova Poslanika, s.a.v.s. Tada se raspolovio Mjesec na dva dijela, od kojih je jedan dio bio ispred brda, a drugi s druge strane brda, a onda se Poslanik, s.a.v.s., obratio Allahu, dž.š., riječima: „Moj Allahu, budi mi svjedok.“ (El-Bejheki)

Ovaj hadis navode i Muslim i Tirmizi u svojim zbirkama hadisa.

Od Ibn-Mes’uda prenosi se:

Raspolutio se Mjesec u vrijeme Allahova Poslanika, s.a.v.s., na dva dijela, tako da su to mogli vidjeti. Tada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pozvao prisutne da mu priznaju poslanstvo riječima: „Svjedočite!“  (Imam Ahmed)

Isti hadis navode i Buharija i Muslim.

Od Ibn-Mes’uda prenosi se i ovaj hadis:

Raspolovio se Mjesec u Meki, tako da su nastale dvije polovice, a nevjernici mekanskog plemena Kurejš rekoše: „Ovo je čarolija kojom vas je opčinio Ibn Ebi-Kabše (tj. Muhammed, a.s.). Sačekajte ove koji su sada na putu, pa ako i oni budu vidjeli ono što ste i vi – onda je Muhammed iskren. A ako ne budu vidjeli ono što i vi – znajte da vas je opčinio time.“ Nakon što su pristigli ljudi sa puta, i to sa svih strana, rekoše da su i oni vidjeli kako se Mjesec raspolutio. (El-Bejheki)