Puž muž
Puž muž

Puž muž

Puž muž, edukativni video zapis koji je pred vama, namijenjen je lakšem memorisanju ove pjesmice, a ujedno je i govorna vježba za djecu na početnom nivou govornog razvoja te za djecu s poteškoćama u govoru.