Rahmet dolazi na rahmet
Rahmet dolazi na rahmet

Rahmet dolazi na rahmet

Gdje god čovjek bude podnosio neku tegobu na srcu,

tamo će mu i lijek doći, jer voda teži nizini.

 

Da na tebe padne rahmet, treba da su ti leđa niska,

ko jede hljeb s kvasom ljubavi, osjetiće hranljivost u njemu.

 

Rahmet dolazi na rahmet, pa očekuj rahmet,

budi zaslužan rahmeta, pa će ti ga Allah poslati.

 

(Mevlana, Mesnevija II)