Redovno obavljajte namaz
Redovno obavljajte namaz

Redovno obavljajte namaz

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Redovno obavljajte namaz, jer kada Uzvišni Allah pozove roba na Sudnjem danu, prvo za šta će ga pitati je namaz. Ako ga je upotpunio, bit će spašen, u suprotnom, bit će bačen u Vatru.

(Biharu-l-envar)