Slast vjerovanja
Slast vjerovanja

Slast vjerovanja

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

Koga raduje da osjeti slast vjerovanja, neka voli i poštuje ljude u ime Allaha, a ne radi nekog interesa.

(Buhari, Muslim)