Snaga riječi
Snaga riječi

Snaga riječi

Pogledajte kako jedna osoba može uticati da promjeni život druge osobe…
 “Dan je prelijep a ja ga ne mogu vidjeti”