Spavanje
Spavanje

Spavanje


Najbolje vrijeme za spavanje je onda kada je hrana već prerađena. Mudro je leći na desnu stranu tijela, jer je i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to isto radio. Ovo je potvrdila i Aiša, radijallahu anha, koja je rekla:

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je lijegao na desnu stranu i okretao se ka Meki.

Spavati po danu nije dobro. To loše utiče na karakter, daje šansu nastanku mnogih bolesti, i čini čovjeka lijenim. Treba ga izbjegavati osim u podne da bi se izbjegla podnevna vrućina, što je u skladu sa hadisom Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem:

Malo odspavajte jer samo šejtani nikad ne spavaju.

Na drugom mjestu je rekao:

Biti će vam jednostavnije ustati i klanjati noćni namaz, ako malo odspavate tokom dana.

Također je rekao:

Spavanje tokom jutra zaustavlja nafaku.

Prenosi se od Džabira da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio spavanje pola u sjeni, a pola na suncu. Također se prenosi da je zabranio da se sjedi pola u sijeni, a pola na suncu. Ovo je zabilježio hafiz Ebu Nu'ajm. Ebu Davud ih također prenosi u svome Sunenu.

Aiša, radijallahu anha, je rekla:

Ko god ode spavati kasno poslije podne od sebe će napraviti ludog čovjeka, i zbog toga može samo sebe kriviti.

El-Imam je rekao:

Ima jedna stvar koja je čovjeku zabranjena, a to je san u kasnom poslijepodnevu, a sve zbog straha da ne bi izgubio razum.

Također je zabranjeno spavati poslije sabah namaza sve dok ne izađe sunce, kao i prije akšam namaza. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije volio spavanje u ova dva doba isto koliko nije volio sijela poslije njih, osim kada se razgovaralo o mudrosti, ili Allahu, ili poslovanju.

Spavati na trbuhu je zabranjeno, zato što je takav džehennemski san.

Konačno, mnogo je bolje spavati pod abdestom, kao što je to već spomenuto u hadisu koji se tiče čistoće.

 

Izvor: Dželaluddin Abdurrahman es-Sujuti, Vjerovjesnikova medicina, Libris, Sarajevo, 2003., str. 23., prevod: Haris Murtić