Strane svijeta
Strane svijeta

Strane svijeta

Na istoku,

poput žute lađe,

svako jutro,

Sunce nam izađe.

 

Na zapadu,

zađe iza gore,

pa se zvijezde

na nebu razgore.

 

Sjever – carstvo,

pahulja i leda,

tu ćeš naći

bijelog medvjeda.

 

A na jugu,

kaže moja nana,

rastu hurme,

pamuk i banana.

 

Preda mnom je sjever,

jug mi leđa gleda,

s desne strane Sunce

se rađa,

a sa lijeve sjeda.

M. Tešić