Sufija
Sufija

Sufija

Sufiju ne čini derviška haljina.

Šejh ne posta slušajući priče iz davnina.

Sufija je neko čije su grudi bistre.

Nepravedan si prema sebi, a sudio bi svima. 

(Mevlana, Divani-Šems)