Sve okrenuto suncu
Sve okrenuto suncu

Sve okrenuto suncu

Pramčiok, pramen zlatne kose

niz leđa brda razasute.

Pramčiok, čio redak travki

uz osunčane pute.

 

Pramčiok, prvi budan list

na kom se sunce pronjiše,

pramčiok, sunčevih otkosa stog

na brdu što je najviše.

 

Pramčiok, plameni korak u svijet,

skok u radosti iz bajke.

Pramčiok bude i tvoje oko

kad staneš pred lice majke.

Enisa Osmančević-Ćurić