Svjedok
Svjedok

Svjedok

Indijska narodna priča

Jednom Thakur posudi novac od Bania. „Vratit ću ti što je prije moguće“, obećao je. Prošlo je nekoliko dana ali Thakur nije vraćao novac. Bania ga je često na to podsjećao ali koristi nije bilo.

Jednog dana Bania ode Thakurovoj kući. Zatekao je mnogobrojne goste. „Thakur, molim te vrati mi moj novac“, rekao je Bania. Posramljen pred gostima, ljutiti Thakur pristade vratiti dug te zamoli Baniu da dođe sutradan.

„Naučit ću ja njega lekciju što me je ponizio pred mojim prijateljima!“ mislio je Thakur. Sutradan dok se Bania spuštao niz pustu ulicu dočeka ga Thakur. Iskoči iznenada pred njega i izvuče mač: „Niko mene neće poniziti i izvući se s tim!“

Bania je brzo razmišljao pa reče: „Očekivao sam da ćeš me napasti. Stoga sam ostavio pismo kod svoje žene. Ukoliko se ne vratim ona će ga odnijeti vladaru!“ Ne želeći da rizikuje, Thakur spusti mač. „Poštedjet ću ti život! Ali ću ti posjeći nos umjesto toga! To će te naučiti lekciju!“

Bania reče: „Šta ako ti otpišem dug? Hoćeš li me onda pustiti?“ Thakur razmisli o ovoj ponudi pa reče: „Ne vjerujem ti. Moraš mi dati potvrdu na kojoj piše da sam ti vratio sav novac. Ako nećeš, dogovor otpada!“

„Slažem se“, reče Bania i otvori svoju knjigu, „ali potreban nam je svjedok.“ „Ne!“ reče Thakur. „Samo mi daj potvrdu.“

„Potvrda ne vrijedi bez svjedoka“, reče Bania. Zatim pogleda okolo i upita: „Šta misliš da kao svjedoka uzmemo ono drvo?“

Thakur razmisli: „Drvo ne može ponoviti moje prijetnje niti se nekome požaliti. Bania je nadrljao!“ Tako pristade na prijedlog. Stadoše ispod drveta. Bania napisa potvrdu i pruži je Thakuru. „Aha! Kako sam samo pametno prevario Bania!“ veselio se Thakur stavljajući potvrdu u džep. „Sad mu nikad ne moram vratiti novac!“ Potom Thakur sav sretan ode kući.

Međutim, sutradan Thakur bi pozvan pred vladara. Kada je došao tamo vidio je Baniu.

„Da li duguješ ovom čovjeku novac?“ upita vladar. „Ne!“ reče Thakur i pobjedonosno izvadi potvrdu. Vladar uze potvrdu: „Tako znači, tvoj svjedok je drvo?“ „Da, nikoga više nije bilo blizu“, reče Thakur. „Znači priznaješ da si zaskočio ovog čovjeka na pustoj cesti?“ reče vladar.  „Ne, ja… ja sam tek tako naišao na njega tamo“, uspaničeno će Thakur. „U svakom slučaju“, reče vladar, „potvrda je beskorisna jer ju nije potpisao Bania.“

„Šta?“ reče Thakur zapanjeno. Uze potvrdu od vladara i preblijedi čitajući je. Potvrda je bila potpisana samo od strane svjedoka – drveta.

 

Izvor: www.kidsgen.com

Prevod: A. Kadrija