Ti ćeš i zasvirati
Ti ćeš i zasvirati

Ti ćeš i zasvirati

Pođe hodža na pazar pa ga komšinska djeca zamoliše da im svakom kupi na pazaru po sviralu. Hodža reče svakom djetetu:

– Vrlo dobro, vrlo dobro.

Samo jedno dijete donese pare i reče hodži:

– Evo ti pare, pa i meni kupi sviralu!

Pred mrak sačekaju djeca hodžu na putu. Kad ga vidješ, okupe se oko njega pa svi odjednom zaviču:

– Daj nam svirale!

Hodža pruži sviralu samo onom djetetu koje je dalo pare, pa reče:

– Ti si dao pare za sviralu, pa ćeš ti i zasvirati na svirali.

 

(Preuzeto iz knjige Nasrudin-hodža: priče i dosjetke, Ahmet Halit-Jašaroglu, Ismail Hakki Čaušević, Meša Selimović, Svjetlost, Sarajevo, 1953., str. 77.)