O vi, mudrošću obdareni!
O vi, mudrošću obdareni!

O vi, mudrošću obdareni!

O vi, mudrošću obdareni! Dijelite savjet poput liječnika koji koristan lijek propisuje, a štetan uskraćuje. Mudrost ne dijelite među neupućenim, jer ćete ih samo još većim glupacima učiniti, a ne uskraćujete je onim koji su je dostojni, jer biste im time nepravdu nanijeli. Vaše tajne ne otkrivajte prvom na koga naiđete, jer time ćete se osramotiti.

(Širazi, Taraikul-hakaik)