Učimo domaće životinje
Učimo domaće životinje

Učimo domaće životinje

Domaće životinje su one životinje koje čovjek pripitomljava i uzgaja radi koristi i razonode. Naučimo ih imenovati!