Uho koje sluša
Uho koje sluša

Uho koje sluša

Čestiti ljudi imaju uši koje uvijek slušaju i oni su uvijek spremni da slušaju i razumijevaju istine i da uzimaju pouke iz stvarnosti.

Kada govori o oluji koja je zahvatila Nuha, Bog kaže:
“Da vam to poukom učinimo i da to čuje uho koje sluša.”

Čestiti ljudi pomno slušaju kur’anske ajete, upotrebljavaju svoj sluhom radi okorištavanja vjerskom uputom i pokazuju dostojnost za dobijanje milosti i naklonosti Božije. Kao što Bog kaže:
“A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.”

Nevaljali ljudi, s druge strane, ne koriste se svojim sluhom za razumijevanje istina i oni uništavaju svoje pravo, kao što je u Kur’anu rečeno o Nuhovom narodu:
“I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali.”

Nevaljali ljudi ne samo da ne slušaju kur’anske ajete već jedan drugom preporučuju da prilikom učenja Kur’ana razgovaraju o besmislicama, kao što je o tome rečeno u Kur’anu:
Oni koji ne vjeruju govore: “Ne slušajte ovaj Kur’an, nego pravite buku da biste ga nadvikali!”

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012